İngiltere Eğitim Sistemi

04 December 2013
Published in İngiltere

İngiltere Eğitim Sistemiİngiltere’ de 11 – 13 yaş arasında yer alan öğrenciler, Türkiye’ de bulunan ortaokul düzeyinde eğitim alırlar. 14 – 15 yaşlarında ise ortaokuldan mezun olur ve 16 – 17 yaşlarında üniversite eğitimi için hazırlık amaçlı lise eğitimi alırlar. İngiltere’ de eğitim tek bir bakanlık tarafından idare edilmez, bağımsız olarak çalışan eğitim bakanlıkları da bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim sistemi ve ders müfredatı farklılık göstermektedir.

İngiltere’ de lise eğitimi köklüdür ve her ülke tarafından tanınmaktadır. Uluslararası öğrenciler için tecrübeli alt yapısı ile son derece güçlü bir eğitim verilmektedir. Uluslararası öğrenciler 2350’ nin üzerinde bulunan farklı eğitim kurumlarının hazırlık sınıflarına katılarak lise eğitimi almaya hak kazanırlar. Bağımsız eğitim kurumları devlet tarafından titizlikle denetlenmektedir.

Lise eğitimi, 5 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin, 40 farklı meslek dallarından toplam 9 ders olmak üzere seçmeli ders alabilirler. Öğrencilerin en az 5 seçmeli ders alması gerekmektedir. Eğitim sonunda öğrenciler General Certificate of Secondary Education (GCSE) belgesi ile mezun olurlar.

Mezun öğrenciler üniversite eğitimlerine kayıt yaptırarak başlarlar. Üniversite eğitimi için her hangi bir sınava girmeleri gerekmemektedir. Öğrenciler, üniversite sonunda Grade A ile Grade D arasındaki bitirme dereceleri ile mezun olurlar.

İngiltere Hakkında

04 December 2013
Published in İngiltere

İngiltere Hakkındaİngiltere Krallığı, 927-1707 yılları arasında varlığını sürdürmüş Kıta Avrupası'nın kuzeybatısında bir egemen devlettir. İngiltere Krallığı toprakları Büyük Britanya adasının güneyinin üçte ikisi ile çevredeki küçük adaları kapsamıştır. Kuzeyde İskoçya Krallığı ile sınırı vardı. İlk başkenti Winchester iken daha sonra başkent Westminster'e taşınmıştır. 12 Temmuz 927'de Britanya'daki kralların bir araya gelmesiyle oluşturulan İngiltere varlığını daha çok Britanya'daki Anglo – Sakson yerleşimine ve kendinden önceki yedi krallığa borçludur. 1067-1283 Galler'in Norman işgali sonrası Galler de İngiltere kontrolüne girdi. 1 Mayıs 1707'de ise İngiltere, İskoçya ile birleşerek Büyük Britanya Krallığı'nı oluşturdu. Bu tarihten sonra İngiltere hayatına bir egemen devlet olarak değil, Büyük Britanya'nın ülkelerinden birisi olarak devam etmiştir.

Coğrafi olarak orta ve güney İngiltere alçak tepeler ve ovalardan oluşur.  Ancak kuzeyde ve güney batısı dağlıktır. İklimi değişken olmakla birlikte genelde yağışlıdır. Kışlar yumuşak yaz mevsimi ise serin geçmektedir.

İngiltere’ nin başkenti Londra’ dır. Avrupa Birliği’ nin en büyük kentsel bölgesidir. İngiltere, nüfusu yaklaşık 58 milyon olan kalabalık bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğu şehirlerde yaşar. 18. yüzyılda gerçekleştirdiği sanayisiyle dünyanın sanayi ve ticarette en önemli be önde gelen ülkelerindendir.

İngiltere, İngilizce eğitim almak için düşünülecek en doğru seçeneklerdendir. Eşsiz doğası, tarihi ve kültürüyle dikkatleri çekerken modern kentleri ile de yaşamaya değer ülkelerdendir. Sayısız, çok zengin müzeleri, özgün mizah anlayışı, edebiyatı, futboluyla insanların ilgi alanlarına hitap eden zengin bir kültüre sahiptir.

İngiltere’ de eğitim 5 ile 16 yaş arasındaki çocuklar için zorunludur. Özel okulların da bulunduğu İngiltere’ de genel olarak tercih edilen devlet okullarındaki ücretsiz eğitimdir. Devlet okulları sayısı yaklaşık 37.800’ dir. İngiltere’ de 46 üniversitenin yanı sıra 720 civarında teknik, sanat, ticaret gibi yükseköğretim kurumları da bulunur.

Cambridge, Oxford gibi üniversitelerin tarihi çok eskilere dayanır. İngiltere, pek çok bilim insanlarının yetiştiği bir ülkedir. Newton, Edmond Halley, Robert Hooke, William Crookes gibi bilim insanlarından birkaçıdır.

İlginç Bilgiler

·         Dünyada en fazla çay İngiltere’ de tüketilmektedir.

·         Londra, Avrupa’ nın en büyük şehridir. Nüfusu 12 milyondur.

·         Fransızca, 1066 ile 1362 yıllarında İngiltere’ nin resmi dili olmuştur.

·         İngiltere’ de sınıf sistemini maddi güç belirler ancak arka planda aile, eğitim, görgü gibi etkenlerde belirleyicidir.

·         Oxford Üniversitesi kuralları arasında sınıfa ok ve yay getirmek yasaktır.

·         İngiliz polisi acil durumlar dışında silah taşıyamaz.

·         Dünyanın en büyük ikinci el kitap pazarı Hay-on-Wye, Galler sınırında bir köyde bulunur. Köy, 1977 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle ünlüdür.  

JoomShaper