İngiltere Eğitim Sistemi

İngiltere Eğitim Sistemiİngiltere’ de 11 – 13 yaş arasında yer alan öğrenciler, Türkiye’ de bulunan ortaokul düzeyinde eğitim alırlar. 14 – 15 yaşlarında ise ortaokuldan mezun olur ve 16 – 17 yaşlarında üniversite eğitimi için hazırlık amaçlı lise eğitimi alırlar. İngiltere’ de eğitim tek bir bakanlık tarafından idare edilmez, bağımsız olarak çalışan eğitim bakanlıkları da bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim sistemi ve ders müfredatı farklılık göstermektedir.

İngiltere’ de lise eğitimi köklüdür ve her ülke tarafından tanınmaktadır. Uluslararası öğrenciler için tecrübeli alt yapısı ile son derece güçlü bir eğitim verilmektedir. Uluslararası öğrenciler 2350’ nin üzerinde bulunan farklı eğitim kurumlarının hazırlık sınıflarına katılarak lise eğitimi almaya hak kazanırlar. Bağımsız eğitim kurumları devlet tarafından titizlikle denetlenmektedir.

Lise eğitimi, 5 dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerin, 40 farklı meslek dallarından toplam 9 ders olmak üzere seçmeli ders alabilirler. Öğrencilerin en az 5 seçmeli ders alması gerekmektedir. Eğitim sonunda öğrenciler General Certificate of Secondary Education (GCSE) belgesi ile mezun olurlar.

Mezun öğrenciler üniversite eğitimlerine kayıt yaptırarak başlarlar. Üniversite eğitimi için her hangi bir sınava girmeleri gerekmemektedir. Öğrenciler, üniversite sonunda Grade A ile Grade D arasındaki bitirme dereceleri ile mezun olurlar.

Related items

JoomShaper